+(84) 78.8888.103

Trang tổng quan của Google Search Console là gì? Cách đọc các báo cáo trong trang tổng quan?

Khi truy cập vào Google Search Console của website, giao diện mặc định hiển thị “đập vào mắt” SEOer chính là trang Tổng quan. Ở đó hiển thị những báo cáo gì? Cách đọc trang Tổng quan trong Google Search Console ra sao?

Trang Tổng quan trong Google Search Console là gì?

Tổng quan được giải thích là từ dùng để chỉ một cái nhìn tổng quát, toàn diện đối với một đối tượng nào đó, theo cuốn “Đại từ điển tiếng Việt” do Nguyễn Như Ý chủ biên. Vậy nên, ta có thể hiểu một cách khái quát: Trang Tổng quan trong Google Search Console là là trang đưa ra những báo cáo một cách tổng quát về chỉ số của một website do bạn quản trị. Các thông số này bao gồm:

+ Hiệu suất tìm kiếm.

+ Trạng thái lập chỉ mục.

+ Chỉ số khả năng sử dụng thiết bị di động.

+ Tính năng nâng cao.

Trang Tổng quan trong Google Search Console
Trang Tổng quan trong Google Search Console

Báo cáo hiệu suất ở trang Tổng quan sẽ bao gồm cả hiệu suất trên Google tìm kiếm và hiệu suất trên Google Khám phá (trong trường hợp website của bạn có dữ liệu của cả hai phần này). Nếu webite của bạn không cài Google Khám phá thì dữ liệu trên Khám phá thì biểu đồ vẫn sẽ hiển thị dữ liệu bao gồm dữ liệu sơ bộ.

Cách đọc các báo cáo trong trang tổng quan?

Hiệu suất: Báo cáo chỉ số về số lượt nhấp theo từng ngày và tổng số lần nhấp trong một khoảng thời gian trên Google Tìm kiếm và Google Khám phá.

Chỉ mục: Thể hiện tính hình các trang đã được Google thu thập dữ liệu. Các trang này đã được hiển thị trong kết quả của Google Tìm kiếm.

Phần báo cáo Chỉ mục trong trang Tổng quan của Google Search Console

Trải nghiệm: Đây là phần được Google Search Console báo cáo tóm tắt, về tình hình trải nghiệm của khách hàng, trên website của bạn. Google sẽ tiến hành đánh giá từng URL, đồng thời sử dụng kết quả này để xếp hạng URL này trên Google Tìm kiếm. Như ở ảnh dưới, các chỉ số và biểu đồ màu xanh thể hiện đạt, các chỉ số và biểu đồ màu đỏ thể hiện các URL không đạt và cần cải thiện.

Báo cáo về Trải nghiệm trong trang Tổng quan của Google Search Console
Báo cáo về Trải nghiệm trong trang Tổng quan của Google Search Console

Tính năng nâng cao: Đây là phần thể hiện các chỉ số báo cáo về tính năng nâng cao, mà bạn đã cài đặt trong Google Search Console. Nó có thể là trang AMP hoặc các tính năng cho Google Tìm kiếm.

Phần Tính năng nâng cao trong trang Tổng quan của Google Search Console

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lost your password?